Sign In
Mobirise Website Builder


JAWATANKUASA TERTINGGI

MUSABAQAH TILAWATIL QURAN BELIA ASIA TENGGARA KE-9, 1441/2019
PENGERUSI BERSAMA
Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin
Menteri Kebudayaan, Belia Dan Sukan, Negara Brunei Darussalam

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awg Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman
Menteri Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam

TIMBALAN PENGERUSI BERSAMA
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Datin Seri Paduka Dayang Hajah Elinda binti Haji C.A Mohammad
Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Mencegah Rasuah

Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd Salleh
Timbalan Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan


Yang Berhormat Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri bin
Begawan Pehin Udana Khatib Dato Seri Paduka Haji Awang Umar
Pengetua Pusat Sejarah, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

SETIAUSAHA BERSAMA
Yang Mulia Dato Seri Setia Haji Abd Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
Setiausaha Tetap
, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia
Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud
Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan

Setiausaha Tetap, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


TIMBALAN SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Kolonel (B) Pengiran Haji Maiddin bin Pengiran Haji Said
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebeliaan dan Kesukanan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Yang Mulia Awang Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang

Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama


Yang Mulia Dayang Saidah binti Haji Wahid
Timbalan Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dr. Siti Norkhalbi binti Haji Wahsalfelah
Timbalan Setiausaha Tetap (Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


PENOLONG SETIAUSAHA BERSAMA

Yang Mulia Dayang Zainab binti Haji Morshidi
Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Pengiran Mohd Azlan bin Haji Tengah Omar
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan


AHLI-AHLI
Yang Mulia Awang Mohammed Riza bin Dato Paduka Haji Mohammed Yunos
Setiausaha Tetap (Media dan Kabinet), Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim
Setiausaha Tetap (Undang-Undang dan Kesejahteraan), Jabatan Perdana Menteri

Yang Mulia Dayang Emaleen binti Abdul Rahman Teo
Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri

Yang Mulia Dr Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin
Setiausaha Tetap (Pendidikan Teras), Kementerian Pendidikan

Yang Mulia Awang Haji Abdul Manap bin Othman
Setiausaha Tetap, Kementerian Kesihatan

Yang Mulia Awang Haji Amer Hamzah bin Pehin Orang Kaya Amar Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Zakaria
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin
Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Yang Mulia
Kolonel (B) Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail
Pengarah Program Khidmat Bakti Negara, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


Yang Mulia Dayang Hajah Fauziah binti Haji Abdul Hamid
Pengarah Penyelidikan, Perkembangan dan Hal Ehwal Antarabangsa, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid
Pengarah Perkhidmatan Sosial, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Mohd Abdoh bin Haji Awang Damit
Pengarah Kebudayaan dan Kesenian, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Garry Ramlee bin Ibrahim
Pengarah ASEAN, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri

Yang Mulia Dayang Liza Suriani binti Haji Ibrahim
Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

Yang Mulia Awang Mohd Aidil Firdaus bin Haji Jukin
Yang Dipertua Majlis Belia Brunei

Yang Mulia Datin Hajah Siti Hajar binti Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohd Yusof
Yang Dipertua Majlis Wanita Brunei Darussalam


PENGERUSI JAWATANKUASA KAWALAN LALULINTAS & KESELAMATAN
Yang Mulia Dato Paduka Seri Awang Haji Mohd Irwan bin Haji Hambali
Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei


PENGERUSI JEMPUTAN & PROTOKOL

Yang Mulia Dato Paduka Awang Razali bin Haji Badar
Penolong Kanan Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara, Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri


Yang Mulia Awang Zainal Abidin bin Haji Kepli
Pemangku Pengarah Sekolah-Sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah, Kementerian Pendidikan


Yang Mulia
Awang Mohammad Sofian bin Haji Basri
Pemangku Pengarah Pentadbiran Jabatan Pentadbiran, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Yang Mulia Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus
Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Ke
wangan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan


PENGERUSI BERSAMA PENYIARAN & PENERANGAN

Yang Mulia Awang Haji Mohammad Suffian bin Haji Bungsu
Pengarah Radio Televisyen Brunei, Jabatan Radio Televisyen Brunei, Jabatan Perdana Menteri


Yang Mulia Awang Mawardi bin Haji Mohammad
Pemangku Pengarah Penerangan, Jabatan Penerangan, Jabatan Perdana Menteri


PENGERUSI BERSAMA PROGRAM & PERCETAKAN

Yang Mulia Awang Suip bin Haji Abdul Wahab
Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan

Yang Mulia Awang Haji Kamarul Azam bin Haji Mohamad
Pengarah Percetakan Kerajaan, Jabatan Percetakan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri


PENGERUSI BERSAMA KELENGKAPAN

Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamit
Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Dayang Lim Sui Kau Alice
Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan

Yang Mulia Awang Abd Aziz bin Abdullah
Pengarah Perkhidmatan Elektrik, Jabatan Perkhidmatan Elektrik, Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian

Yang Mulia Awang Rahimeey bin Amat Daud
Penolong Pengarah Pusat Persidangan Antarabangsa, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri


PENGERUSI JAWATANKUASA JEMA'AH HAKIM

Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd Salleh
Pengarah Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Hal Ehwal Ugama

PENGERUSI JAWATANKUASA HADIAH-HADIAH
PENGERUSI JAWATANKUASA URUS SETIA

Yang Mulia Pengiran Haji Mohd Azlan bin Pengiran Haji Tengah Omar
Pemangku Pengarah Belia dan Sukan, Jabatan Belia dan Sukan