Sign In
Mobirise Website Builder
24.10.2017 | Musabaqah Al-Quran semai kerjasama belia ASEAN

Musabaqah Tilawatil Al-Quran Belia Asia Tenggara merupakan 'ownership' Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merupakan projek yang dianjurkan setiap dua tahun sekali.

Pada tahun ini musabaqah disertai oleh qari dan qariah dari Republik Demokratik Timor-Leste, Negara Brunei Darussalam, Thailand, Viet Nam, Malaysia, Republik Filipina, Republik Singapura, Republik Demokratik Rakyat Lao dan Kemboja.

Inisiatif kerajaan telah mendapat sambutan negara-negara ASEAN dan Republik Demokratik Timor-Leste yang menjadi kebanggaan negara, kerana negara berupaya melakar satu program serantau yang berkesan terhadap belia-belia di rantau ini.

Selain itu, musabaqah seumpamanya juga dihasratkan untuk memupuk dan menyemai persahabatan dan persaudaraan serta jaringan kerjasama belia-belia Asia Tenggara, di samping membantu meninggikan mutu pembacaan Al-Quran dalam kalangan belia-belia Asia Tenggara di samping menghubungkan kesinambungan mutu bacaan dari peringkat belia.

Peserta dari Thailand, Jirayu Chimkul selaku peserta pertama ketika di temu bual oleh Pelita Brunei, melahirkan rasa gembira kerana berkesempatan untuk menyertai Musabaqah Tilawatil Al-Quran Belia pada tahun ini.

Beliau merasa beruntung kerana terpilih mewakili Thailand buat pertama kali, dan berharap akan terus dapat mewakili negaranya di musabaqah yang sama di tahun akan datang.

''Saya terpegun dengan penyertaan dari beberapa buah negara anggota ASEAN yang memperdengarkan mutu bacaan yang begitu baik. Saya berharap usaha yang dilakukan selama ini akan membuahkan hasil yang bagus nanti,'' jelasnya.


Sumber : Pelita Brunei

Attachments